Privacy

Youtube2mp3.net foloseste fisiere log pentru a inregistra informatii cum ar fi IP sau adresele URL ale filmelor care sunt convertite,data conversiei,paginile vizitate si limba utilizatorului.

Aceasta informatie este folosita pentru erori si pentru procedura de conversie in mp3.

Fisierele log sunt sterse in mod regulat sin u sunt folosite pentru motive statice sau de publicitate,

Youtube2mp3.net foloseste fisiere cookies privind limba utilizatorului si paginile vizitate.
Fisierele cookies sunt folosite doar pentru intoarcerea pe pagina vizitata anterior si pentru rememorarea limbii folosite.

Adresa de e-mail in convertire este optionala si este folosita doar pentru comunicarile in legatura cu procesul de convertire,

Nicio informatie nu este impartial cu o a treia parte.